Blog

Principalele norme de igiena dintr-un salon cosmetic- etapa de curatare

Cabinetele de infrumusetare trebuie sa respecte Normele de Igiena conform ordinulul nr. 1136/ 2007 https://www.aspms.ro/documente/legislatie/Ordin%201136_2007.pdf emis de Ministerul Sanatatii Publice si prevederile ordinulul nr. 261/ 2007 https://metropolispest.ro/wp-content/uploads/2018/09/8-O-261-2007-norme-dezinfectie.pdf  pentru aprobarea Normelor Tehnice privind Curatarea, Dezinfectia si Sterilizarea in unitatile sanitare.

Am selectat din legislatie informatiile de prim interes:

 • CURATAREA – este etapa preliminară obligatorie, permanentă şi sistematică în cadrul oricărei activităţi sau proceduri de îndepărtare a murdăriei (materie organică şi anorganică) de pe suprafeţe (inclusiv tegumente) sau obiecte, prin operaţiuni mecanice sau manuale, utilizându-se agenţi fizici şi/ sau chimici, care se efectuează în unităţile de orice tip, astfel încât activitatea să se desfăşoare în condiţii optime de securitate;
 • DEZINFECTIE – este procedura de distrugere a microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice suprafeţe (inclusive tegumente), utilizându-se agenţi fizici şi/ sau chimici si inactiveaza virusii dar nu si sporii bacterieni. Dezinfectia poate fi facuta la nivel înalt, nivel intermediar (mediu) sau nivel scăzut.
 • PRODUSE BIOCIDE – sunt substanţele active şi preparatele conţinând una sau mai multe substanţe active, având scopul să distrugă, să împiedice, să facă inofensivă şi să prevină acţiunea sau să exercite un alt efect de control asupra oricărui organism dăunător, prin mijloace chimice sau biologice;
 • SUBSTANTA ACTIVA – o substanţă sau un microorganism, inclusiv un virus sau o ciupercă (fung), ce are o acţiune generală sau specifică asupra ori împotriva organismelor dăunătoare;
 • PRODUS DETERGENT-DEZINFECTANT – este produsul care include în compoziţia sa substanţe care curăţă şi substanţe care dezinfectează. Produsul are acţiune dublă: curăţă şi dezinfectează;
 • STERILIZARE– este operaţiunea prin care sunt eliminate sau omorâte microorganismele, inclusiv cele aflate în stare vegetativă, de pe obiectele inerte contaminate, rezultatul acestei operaţiuni fiind starea de sterilitate. Probabilitatea teoretică a existenţei microorganismelor trebuie să fie mai mică sau egală cu 1 la 1 milion.

ETAPA DE CURATARE definitie, detalii, protocol

 • Curăţenia reprezintă rezultatul aplicării corecte a unui program de curăţare.
 • Suprafeţele şi obiectele pe care se evidenţiază macro- sau microscopic materii organice ori norganice se definesc ca suprafeţe şi obiecte murdare.
 • Curăţarea se realizează cu detergenţi, produse de întreţinere şi produse de curăţat.
 • În utilizarea produselor folosite în activitatea de curăţare se respectă următoarele reguli fundamentale:
   • respectarea tuturor recomandărilor producătorului
   • respectarea normelor generale de protecţie a muncii, conform prevederilor în vigoare
   • este interzis amestecul produselor
   • este interzisă păstrarea produselor de curăţare în alte ambalaje decat cele originale
   • produsele se distribuie la locul de utilizare, respectiv la nivelul compartimentelor, în ambalajul original sau în recipiente special destinate, etichetate cu identificarea produsului.
 • Urmărirea şi controlul programului de curăţare revin personalului unităţii, care, conform legislaţiei în vigoare, este responsabil cu supravegherea şi controlul din unitate.
 • Programul de curăţare şi dezinfecţie este parte integrantă a planului propriu unităţii sanitare de supraveghere şi control.
 • Depozitarea produselor şi a ustensilelor folosite la efectuarea curăţării se face respectându-se următoarele:
   • în unitate, la nivel central, trebuie să existe spaţii special destinate depozitării produselor şi ustensilelor aflate în stoc, folosite în procesul de efectuare a curăţării;
   • spaţiile trebuie să asigure menţinerea calităţii iniţiale a produselor până la utilizare. Astfel, spatiile de depozitare trebuie sa indeplineasca anumite conditii: de la pavimentul şi pereţii trebuie să fie impermeabili şi uşor de curăţat; zona de depozitare trebuie să permită aranjarea în ordine a materialelor de curăţare şi accesul uşor la acestea; trebuie să existe aerisire naturala, iluminat corespunzatot, umiditate optima
   • trebuie să existe chiuvetă cu apă potabilă rece şi caldă, dotată pentru igiena personalului care efectuează curăţarea conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
   •  trebuie să existe chiuvetă sau bazin cu apă potabilă, pentru dezinfecţia şi spălarea ustensilelor folosite la efectuarea curăţării; dezinfecţia, spălarea şi uscarea materialului moale folosit la curăţare se pot face utilizându-se maşini de spălat cu uscător sau maşini de spălat şi uscătoare;
   •  trebuie să existe suport uscător pentru mănuşile de menaj, mopurile, periile şi alte ustensile;
   •  trebuie să existe pubelă şi saci colectori de unică folosinţă pentru deşeuri, conform legislaţiei în vigoare.
 • Întreţinerea ustensilelor folosite pentru efectuarea curăţării se face zilnic, după fiecare operaţiune de curăţare şi la sfârşitul zilei de lucru; ustensilele utilizate se spală, se curăţă, se dezinfectează şi se usucă. Curăţarea şi dezinfecţia ustensilelor complexe se efectuează în funcţie de recomandările producătorului.
 • Personalul care execută operaţiunile de curăţare şi dezinfecţie a materialului de curăţare trebuie să poarte mănuşi de menaj sau mănuşi de latex nesterile.

Sunati ACUM!